Regulamin sklepu internetowego www.elade.pl

1.Postanowienia ogólne

a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.elade.pl

b. Sklep internetowy www.elade.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

c. Sklep internetowy www.elade.pl jest prowadzony przez firmę: P.P.H.U. „Elita”, Brzozówka, ul. Olszynowa 23, 87-123 Dobrzejewice.

d. Adres do korespondencji: ELADE.PL, ul. Okrężna 16, 87-162 Nowa Wieś.

e. Zakup w sklepie internetowym www.elade.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

f. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.

g. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.elade.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli.

h. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do zdjęć, opisów produktów oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie www.elade.pl jest firma P.P.H.U „Elita”. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

i. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

j. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy: sklep@elade.pl lub telefoniczny: tel. +48 503 032 008


2. Wysyłka - realizacja zamówienia.

a. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawidłowych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-meil, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).

b. Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

c. Dokonując zakupu w sklepie ww.elade.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia.

d. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę) i jest realizowana w ciągu 48 godzin w dni robocze.

e. Dostawy są realizowane na terenie Polski i obszarze Unii Europejskiej poprzez usługi Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomaty InPost.

f. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy podanymi w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości zamówienia i wyboru formy płatności.

g. W związku z promocjami ustalonymi przez sprzedawcę koszt wysyłki czasowo może ulec zmianie.

h. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień już realizowanych.

i. Opłacone zamówienia realizowane są w dni robocze od 8:00 do 12:00.

j. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

k. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

l. W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

m. Produkty, kolory i aplikacje przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

n. Za zakupy dokonane w sklepie www.elade.pl powyżej kwoty 500 PLN dodajemy unikatową poduszkę gratis.


3. Sposoby płatności

a. Numer konta:

P.P.H.U. „Elita”
Brzozówka, ul. Olszynowa 23
87-123 Dobrzejewice
PKO BP 61 1020 5011 0000 9402 0258 6576

b. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy sprzedawcy przed dostarczeniem zamówionego towaru,

- e-przelewem lub kartą kredytową – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. (Przelewy24).

c. W tytule przelewu należy podać „NUMER ZAMÓWIENIA”, który klient otrzyma drogą e-mail po złożeniu zamówienia.

d. Za zakupiony towar sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę (ten fakt należy wcześniej zgłosić sprzedawcy).

e. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.elade.pl podane są w złotych polskich i zawierają Vat (ceny brutto). Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie.

f. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego powiadamiania klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki.


4. Reklamacje

a. Reklamacje należy przesyłać na adres:

ELADE.PL
ul. Okrężna 16
87-162 Nowa Wieś

Paczkomat InPost: LCZ04N

DO POBRANIA DRUK REKLAMACJI

b. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

c. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:
- Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub
- Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

d. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.


5. Zwroty

a. Zwroty należy przesyłać na adres:

ELADE.PL
ul. Okrężna 16
87-162 Nowa Wieś

Paczkomat InPost: LCZ04N

DO POBRANIA DRUK ZWROTU

b. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.

c. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.

d. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.elade.pl

e. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności za poniesione koszty dostawy wraz z ceną za towar.

f. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.


6. Wymiana

a. Adres do wysyłki:

ELADE.PL
ul. Okrężna 16
87-162 Nowa Wieś

Paczkomat InPost: LCZ04N

b. Klientowi przysługuje prawo do wymiany danego produktu na inny rozmiar lub kolor w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

c. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.

d. Odsyłany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki i nie może nosić śladów użytkowania. W innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

e. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu www.elade.pl pod numerem telefonu 503-032-008 lub e-mail sklep@elade.pl